รูปหัวเว็บ
นายสุรชน ต่างวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นายรัฐวิทย์ สุวรรณศรี ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง ร่วมให้การต้อนรับ
นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14
ณ เทศบาลตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
โครงการพบปะเยี่ยมเยียน-รับทราบปัญหาและแนวทางพัฒนาการเกษตร เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552
ป้ายต้อนรับท่านผู้ตรวจฯ
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯร่วมต้อนรับ
นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ตรวจฯมอบนโยบาย
คณะหัวหน้าส่วนราชการรับนโยบาย
ผู้บริหารฯ,ผู้นำชุมชน มาครบ
ตัวแทน อสป.120บ้าน
อสป.ห้วยแถลงพร้อมเพรียง
ท่านนายกเทศบาลตำบลห้วยแถลง+ปศอ.ห้วยแถลง
อสป.ห้วยแถลงมาต้อนรับ
บรรยากาศในห้องประชุม
ผญบ.นาตะคุ เสนอปัญหา
ถ่ายรูปร่วมกับ อสป.ห้วยแถลง
ปศุสัตว์จังหวัดฯมอบปัจจัยการผลิตโครงการ สปก.
ปศุสัตว์จังหวัดฯ.ตรวจเยี่ยม อ.ห้วยแถลง