รูปหัวเว็บ
นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และคณะ ตรวจเยี่ยมฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์ โคเนื้อ ไก่พื้นเมือง หมูหลุม
ของนายสุบรร อันทินทา ตำบลหลุ่งประดู่ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552
วันนี้มาเยี่ยมชมฟาร์มสาธิตพี่สุบรร
บริเวณภายในฟาร์ม
ฟาร์มสาธิตโคเนื้อ
แปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์
ลูกผสมเทียม
ฟาร์มสาธิตไก่พื้นเมือง
ทีมงานตรวจเยี่ยม
บริเวณหน้าฟาร์มสาธิตไก่พื้นเมือง
บริเวณอ่างฆ่าเชื้อ
เขตปลอดเชื้อ
ปัจจัยที่สำคัญในการเลี้ยงสัตว์
คอกพ่อแม่พันธุ์
รังไข่
คอกอนุบาล
คอกไก่รุน
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการจัดการอาหารสัตว์
เยี่ยมชมฟาร์มสาธิตหมูหลุม
อยู่แบบสบายๆ
บริเณหน้าคอกหมูหลุม
ให้คำแนะนำการจัดการด้านสุขภาพสัตว์