รูปหัวเว็บ
นายสุรชน ต่างวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายมาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ให้การต้อนรับคณะ FVO (Food and Veterinary Office) จากสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552
ก่อนนำคณะฯ เข้าตรวจประเมินระบบการควบคุมความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety Control System)
ในระบบการผลิตไก่เนื้อในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ความปลอดภัยทางอาหาร สำหรับเนื้อสัตว์ปีกสด และเนื้อแปรรูปที่จะทำการส่งออกไปยังสหภาพยุโรป