รูปหัวเว็บ

สำนักงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา จัดงานเกษียณราชการและเกษียณอายุก่อนกำหนด
ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีสหกรณ์ที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายประจักษ์ สุวรรณภักดี เป็นประธานในงานเลี้ยง
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552
โดยในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา คือคุณหมอดลใจ เจาวัฒนา ปศุสัตว์อำเภอบ้านเหลื่อม

ท่านผู้ว่าฯ มอบของที่ระลึกที่เป็นศิริมงคล
ข้าราชการเกษียณอายุราชการ รวม 21 ราย
ท่านผู้ว่าฯ ให้ข้อคิดและกำลังใจ
ท่านรองผู้ว่าฯ สมศักดิ์ อยู่ให้กำลังใจ ข้าราชการ
ท่านผู้ว่าฯ มอบดอกไม้ ให้กำลังใจ
ท่านปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบดอกไม้ให้กำลังใจ
น้องๆ ชาวปศุสัตว์โคราช ร่วมแสดงความยินดี
ปศุสัตว์จังหวัดฯ ร่วมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก