รูปหัวเว็บ
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง อธิบดีกรมปศุสัตว์ นำคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมกิจการโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ อาหาร จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552
โดยมีนายขวัญชัย หุนตระกูล ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3 นายสุรชน ต่างวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาให้การต้อนรับ
ตามที่กรมปศุสัตว์ได้จัดให้มีโครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมความปลอดภัยด้านอาหาร โดยนำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของกรมปศุสัตว์ ตั้งแต่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ที่ได้มาตรฐาน ไปจนถึงโรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน และถูกสุขลักษณะ