รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 10
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2552
พิธีมอบโค ปศุสัตว์อำเภอชุมพวง กล่าวรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ
วันนี้รับมอบโค ธคก. 1 ตัว และมอบให้เกษตรกรในพื้นที่
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯเยี่ยมชมกิจกรรม
ปศุสัตว์อำเภอชุมพวง แนะนำกิจกรรมด้านปศุสัตว์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ลงมือเอง
บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข ฟรี
บริการตรวจสารปนเปื้อนในเนื้อสัตว์ อาหารสัตว์
แจกเวชภัณฑ์ เอกสารการเลี้ยงสัตว์
ผ่าตัดทำหมันแมว
เจ้าหน้าที่อำเภอข้างเคียงมาร่วมปฏิบัติงาน
บริเวณด้านหน้าเตนท์
แสดงนิทรรศการด้่านปศุสัตว์
โคพ่อพันธุ์ประจำกลุ่ม
ทีมงานปศุสัตว์เข้มแข็งครับ