รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ครั้งที่ 4
ณ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จังหวัดนครราชสีมา อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552
โดยในส่วนของคลินิกปศุสัตว์ได้จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ สุขภาพสัตว์ ด้านพืชอาหารสัตว์ ด้านการผสมเทียมสัตว์ และให้บริการฉีดวัคซีน ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว จากหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ ได้แก่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา และสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
บริเวณเวทีกลาง
บริเวณคลินิกปศุสัตว์
ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์
ให้คำปรึกษาด้านการผสมเทียมสัตว์
ให้คำปรึกษาด้านพืชอาหารสัตว์
ให้คำปรึกษาด้านชีวภัณฑ์สัตว์
ท่านประธาน เยี่ยมชมนิทรรศการชีวภัณฑ์สัตว์
เยี่ยมชมนิทรรศการพืชอาหารสัตว์
หมอประจักษ์ ปศุสัตว์อำเภอฯ อบรมเกษตรกร
พี่น้องเกษตรกรมารับบริการแน่นทุกครั้ง
จ่ายเอกสาร เวชภัณฑ์สำหรับโค กระบือ สัตว์ปีก
ปศุสัตว์อำเภอพระทองคำ ให้ความรู้ด้านสุขภาพสัตว์
ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข และแมว
ด้วยทีมงานผ่าตัด ที่เข้มแข็ง และชำนาญงาน
งานนี้มีผ่าตัดไส้เลื่อนโค 2 ตัว
เคสนี้ก็เช่นเดียวกัน ผ่าตัดไส้เลื่อน
หมออนุสรณ์ ฝ่ายประสานงานและประชาสัมพันธ์
ทีมงานปศุสัตว์เข้มแข็ง