รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับบริจาคกระบือ จำนวน 1 ตัว จากผู้มีจิตศรัทธาคุณเซียะฮวย แซ่ตัง และคณะ
เข้าร่วมโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมีนายประจักษ์ กิติวรรณ ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย
นำเกษตรกรในพื้นที่อำเภอโนนไทยรับมอบ ณ วัดโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552
พิธีสงฆ์
ถวายจตุปัจจัย
มาลัยไถ่ชีวิต
ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย มารับมอบ
มอบกระบือให้เกษตรกร
ผู้บริจาค เจ้าหน้าที่ เกษตรกรรับสัตว์