รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ออกร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตามนโยบายของกรมการปกครอง
โดยมีนายอำเภอเมืองนครราชสีมา (นายศราวุธ ศุภลักษณศึกษากร) นำทีมส่วนราชการต่างๆ ออกบริการ
ณ สนามกีฬา หน้าที่ทำการเทศบาลตำบลโคกสูง เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2552
เพื่อให้บริการประชาชนทั่วไป เช่น ทำบัตรประชาชน,ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน,งานเศรษฐกิจพอเพียงจากกองทัพภาคที่ 2,
ตัดผมและเสริมสวย,สินค้าOTOP,ฯลฯ ส่วนงานด้านปศุสัตว์ ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,
ฉีดยาคุมกำเนิด, ผ่าตัดทำหมันสุนัขทั้งเพศผู้และเมีย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านเวชภัณฑ์
จากเทศบาลตำบลโคกสูง (นายกแหลมทอง วัฒนา) พร้อมทั้งให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ และแจกเอกสารเผยแพร่
การออกบริการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในครั้งนี้
เทศบาลตำบลโคกสูง จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ได้สวยมาก
ท่านนายกแหลมทอง วัฒนา ,ปลัดเทศบาล
ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
ให้กับหน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา
มีทั้งตัวใหญ่ๆ และเล็กๆ มากันมาก วันนี้เหนื่อยหน่อย นะหมอ
เจ้าของสัตว์ขอถ่ายไว้เป็นที่ระลึก
ที่นำสุนัขมาตอน มีแต่หมอหล่อๆ นะ
ส่วนราชการต่างๆ มาออกบริการกันอย่างครบถ้วน เช่นเคยครับ
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และยาคุมกำเนิดด้วย
อากาศร้อน และมีผู้มารับบริการก็มากด้วย วันนี้ทำเต็มที่เหมือนเดิม
มีหน่วยงานมาบริการกันมาก รวมทั้งสินค้าของตำบลโคกสูง
มีกลุ่มอาชีพเพาะเห็ด,ดอกไม้ประดิษฐ์,ดอกไม้จันทร์,ขนมพื้นเมือง
ไข่เค็ม,อาหารผัดหมี่-ส้มตำ,เสื้อผ้าไทยพื้นเมือง อีกมากมาย