รูปหัวเว็บ
นายสุรชน ต่างวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมนักเรียน
โครงการค่ายส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกสำหรับนักเรียน
ณ โรงแรมปัญจดารา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2552
ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรโดยนายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
นักเรียน จำนวน 112 ราย จาก 5 อำเภอ ในจังหวัดนครราชสีมา ได้รับความร่วมมือจากปศุสัตว์อำเภอและโรงเรียนโดยพร้อมเพียง
นักเรียนลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม
ทีมงานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ให้การต้อนรับด้วยความเป็นกันเอง อย่างอบอุ่น
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาให้เกียรติเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม
ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอมาร่วมให้กำลังใจเด็กนักเรียน
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กล่าวรายงาน
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวเปิดการอบรม
ท่านประธานบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นักเรียน
นักเรียนฟังด้วยความสนใจ ตั้งใจ
นักเรียนร่วมกิจกรรมทำแบบทดสอบเบื้องต้นในช่วงการอบรม
นักเรียนแบ่งกลุ่มช่วยกันคิดหาคำตอบจากโจทย์
กลุ่มนี้บรรยายการควบคุมและป้องกันโรคไข้หวัดนก
หัวหน้ากลุ่มสุขภาพสัตว์ กล่าวรายงานสรุปผลการฝึกอบรม
ประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณ และภาพที่ระลึกให้กับโรงเรียน
มอบให้ทุกโรงเรียนอย่างทั่วถึง อย่างอบอุ่น
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ร่วมช่วยกันป้องกันโรคไข้หวัดนก