รูปหัวเว็บ
นายสุรชน ต่างวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการจัดการ เพื่อลดความเสี่ยงต่อโรคไข้หวัดนก และโรคระบาดอื่นในไก่พื้นเมือง
ณ โรงแรมปัญจดารา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2552
ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรโดยนายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เกษตรกร จำนวน 64 ราย
จาก 32 อำเภอ ในจังหวัดนครราชสีมา ได้รับความร่วมมือจากปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอโดยพร้อมเพียง
เกษตรกรลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม
ทีมงานนำโดยหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ให้การต้อนรับด้วยความเป็นกันเอง อย่างอบอุ่น
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาให้เกียรติเป็นประธาน
พิธีกรเริ่มเข้าสู่พิธีการเปิดการฝึกอบรม
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ขึ้นกล่าวรายงาน
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา มอบวัสดุการเลี้ยงแก่เกษตรกร
ประธานกล่าวให้โอวาท และกล่าวเปิดการอบรม
ประธานเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
วิทยากรบรรยายการจัดการและการเลี้ยงไก่พื้นเมือง
วิทยากรบรรยายการควบคุมและป้องกันโรค
เกษตรกรให้ความสนใจเพื่อนำไปถ่ายทอดให้แก่เครือข่าย
ในการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงและการจัดการ
ประธานมอบใบประกาศนียบัตร
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรทุกๆรายด้วยตนเอง