รูปหัวเว็บ
นายสุรชน ต่างวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการในสังกัด
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา เนื่องในงานเทิดพระเกียรติ "วัน 9 ในดวงใจ"
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 82 พรรษา
ณ บริเวณอาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ.2552 เวลา 09.09 น.
เตรียมพร้อมร่วมพิธี
เวลา 09.09 น.
ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา
ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา (เสื้อเหลืองซ้าย)มาร่วมกับจังหวัด
มากันครบทุกคน