รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา จัดอบรมสมาชิกศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ ตำบลพลกรัง ปี2552
ณ สวนการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ของผู้ใหญ่บ้านพลกรัง หมู่ที่ 3 คือ นายโฉม เกี้ยวสันเทียะ (อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน)
โดยได้รับเกียรติจาก นายก อบต.พลกรัง มาเป็นประธานเปิดการอบรม ฐานะผู้ส่งเสริมเกษตรปศุสัตว์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2552 จัดดูงานการเลี้ยงสัตว์ของสมาชิกศูนย์เครือข่ายในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาด้วย
ขอขอบพระคุณ เจ้าของสถานที่ดูงาน ที่ให้โอกาสสมาชิกได้เห็นของจริงๆ เพื่อนำมาปรับปรุงการเลี้ยงสัตว์ต่อไปครับ
ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม มีทั้งสมาชิกเก่าที่ทบทวนติดตามผลงาน และรายใหม่ เพื่อพัฒนาการปศุสัตว์ควบคู่ต่อไป
บรรยากาศในสวนการเกษตร จำนวนกว่า 10 ไร่
ที่ร่มรื่น เป็นสุข เย็นสบาย มีชีวิตชีวามีหลากหลายกิจกรรมในหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สนง.ปศอ.ให้การสนับสนุนการปรับปรุงโรงเรือน ยึดเศรษฐกิจพอเพียง เลี้ยงสัตว์ปีก มีไก่ไข่ ,เป็ดไข่,เป็ดเนื้อ
การเลี้ยงสัตว์ได้ใช้สมุนไพรร่วมกับ อาหารให้ไก่กินและสัตว์ปีกอื่น พร้อมทั้งมีบ่อน้ำไว้เลี้ยงปลา และปลูกพืช การเกษตรด้วย
(หมอเฉลียว จนท.)เป็นพิธีกรเชิญ นายก อบต.พลกรัง
เปิดการอบรม แนะนำกิจกรรมปศุสัตว์หลักเศรษฐกิจพอเพียง
(นายช่อ พฤฒิวนิชย์กุล)นายกฯฐานะครูเก่า พาพัฒนาตำบลไว้มาก ซึ่งในปีนี้ก็จะครบ 4 ปีในวาระดำรงตำแหน่งก็ขอให้ต่ออายุได้นะครับ
(หมอวิมุต ทนุธรรมนอก) ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา แนะนำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงาน, พร้อมกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่
ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจฟังวิทยากรอย่างดี เนื่องจากทุกรายได้ดำเนินการในพื้นที่ของตนเองอยู่แล้ว
นี่ก็(หมอเฉลียว) ตัวแทนกลุ่มงานฯจังหวัด อธิบายการดำเนินการกิจกรรมเพื่อความสัมฤทธิ์ผล
(หมอธำรง จนท.)ให้ความรู้ด้านปศุสัตว์เพิ่มเติม ได้อย่างบันเทิง มีสาระทุกครั้ง ที่มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่ือง
ผู้ใหญ่โฉม เจ้าของศูนย์ฯ เป็นผู้ให้รายละเอียด ในกิจกรรมที่ทำในสวนเกษตร ว่ามีด้านปศุสัตว์อย่างไรบ้าง
ทั้งด้านการเลี้ยงปลา และพืชผักสวนครัว ข้าวนาปีและนาปรัง ไม้ผลยืนต้น มะพร้าว มะม่วง ชมพู่ กล้วย พร้อมทั้งสมุนไพรให้ไก่กินด้วย
นำสมาชิกฯดูการเลี้ยงสัตว์ (ไก่ชน,หมูป่า) ที่ตำบลไชยมงคล และเทคนิคการจัดการของ เสี่ยหยัน ผู้มากประสบการณ์ไก่ชน
นายเสริมชัย (เสี่ยหยัน) เล่าถึงการจัดการไก่ชนมาตลอดกว่า30ปี ทั้งการจัดการ การบำรุงพันธุ์ สายเลือดไก่นักสู้ และขายพันธุ์ที่ปรับปรุง
บริเวณพื้นที่ ที่เลี้ยงไก่ชน มีต้นไผ่จากเมืองจีน ปลูกเป็นร่มธรรมชาติ จัดระเบียบไก่สายพันธุ์นักสู้
ผู้ใหญ่โฉมและสมาชิกศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ มอบของที่ระลึก เพื่อขอขอบคุณต่อ เจ้าของสถานที่ดูงาน มีโอกาสจะมาเยี่ยมใหม่
และดูการเลี้ยงเป็ดเนื้อ (บาบารี่) ของสมาชิกศูนย์(นายสุรินทร์) ดำเินินการเลี้ยงมากว่า่10 ปี ประสบผลสำเร็จสูงมาก
จัดการเลี้ยงดู ขยายพันธุ์จำหน่าย ทั้งนอกและใน สมาชิกศูนย์เครือข่ายการเลี้ยงสัตว์ ของอำเภอเมืองนครราชสีมา
เจ้าของศูนย์ฯ จัดอาหารเลี้ยงผู้เข้ารับการอบรม จนท.ทั้งอบต.และวิทยากร ที่มาร่วมเป็นวิทยากรในการจัดอบรม
ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ ถือโอกาสทำงานนอกสถานที่ราชการ เอาสวนเกษตรของผู้ใหญ่โฉม เป็นที่ทำงานไปในตัวเลยครับ
จัดใบประกาศนียบัตร มอบสมาชิกทุกราย ที่ผ่านการอบรม "การเลี้ยงสัตว์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง" ปี 2552
เสร็จการอบรมทุกครั้งได้เชิญถ่ายภาพ ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ไว้เป็นที่ระลึกครับ