รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมกับ อบต.ไชยมงคล และสาธารณสุขอำเภอ
ดำเนินการซ้อมแผนไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก ปี 52 เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2552
ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลไชยมงคล ได้รับความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.,อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน
โดยนายอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นประธานและติดตามดูการซ้อมจนครบทุกขั้นตอนของแผนฯ
ป้ายประชาสัมพันธ์การซ้อมแผนฯที่ใช้จุดทำพิธีเปิด
เริ่มจากศูนย์ฯรับแจ้งจาก อสม.ว่ามีผู้ป่วย ที่บ้านมีไก่ตายมากด้วย
ศูนย์ฯ รับผู้ป่วย คัดกรองไข้หวัดนก อย่างเข้มงวด ส่ง 1669 ต่อ
ศูนย์ฯประสาน สาธารณสุขอำเภอ,ปศุสัตว์อำเภอ,อบต ร่วมประชุม
ผลสรุปเป็นการเข้านิยามจำนวนไก่ตายผิดปกติมาก พร้อมวิการด้วย
จนท.ปศุสัตว์สาธิตชุดทำลายและชุดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก
จุดบ้านเกิดเหตุ ทำลายไก่เสร็จภายใน 12 ชั่วโมง
พ่นยาฆ่าเชื้อจุดฝังซาก และทั่วบริเวณบ้านเกิดเหตุ
เครื่องพ่นแบบสะพายหลัง ที่กรมปศุสัตว์ มอบให้อำเภอมี 2 เครื่อง ,
มีปลัดอาวุโส,นายก อบต.,กำนัน,จนท.ปศุสัตว์อำเภอ
นายอำเภอเมืองฯ ตามมาดูการซ้อม หลังประชุมตอนเช้าเสร็จแล้ว
นอภ.เมืองฯ ให้ความสำคัญโรคไข้หวัดนกมาก เพราะเมืองโคราช
ผลิตไก่ส่งออกนอกมาก จึงย้ำฝากให้ทุกฝ่าย,ส่วนราชการ พร้อมทั้ง
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก สนใจป้องกันโรคสัตว์ทุกชนิดอย่างจริงจัง