รูปหัวเว็บ
นายสุรชน ต่างวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา และนายวิมุต ทนุธรรมนอก ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา
เข้าพบปะกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมตำบลพลกรัง เพื่อรับทราบข้อมูลการขายน้ำนมดิบ ที่บริษัทคันทรีเฟช งดซื้อ
ซึ่งมีคณะกรรมการกลุ่มผู้เลี้ยง(วิสาหกิจชุมชน) ตั้งแต่ประธานกลุ่มและกรรมการทั้งชุด พร้อมที่ปรึกษา
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2552 ณ ที่รวบรวมน้ำนมดิบของกลุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลพลกรัง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
ปศุสัตว์จังหวัด สอบถามความเป็นมาของกลุ่ม ตลอดจนการขายน้ำนม ตั้งแต่แยกกลุ่มจากอำเภอขามทะเลสอ ประมาณ 2 ปี
นายสุนทร สุวรรณปักษ์ ประธานกลุ่ม(ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ต.พลกรัง) เป็นผู้ให้รายละเอียด พร้อมกรรมการคนอื่นๆ
ที่ปรึกษากลุ่ม(นายศิริชัย ชื่นบัวทอง) ให้รายละเอียด เกี่ยวกับการซื้อขายน้ำนมกับบริษัท
สมาชิกของกลุ่ม 36 ราย ผลิตน้ำนมดิบได้ประมาณ110ตันต่อเดือน ส่งขาย 2 ที่ มี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับคันทรีเฟช (ชัยภูมิ)
ปศุสัตว์จังหวัด รับทราบข้อปัญหาของกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม ว่าบริษัทคันทรีเฟช งดรับซื้อ ส่วน มทส.ยังซื้อเหมือนเดิม
นำปัญหาดังกล่าวรายงานคณะกรรมการระดับจังหวัดทราบ เพื่อเตรียมหาวิธีการช่วยเหลือกลุ่มผู้เลี้ยงโคนม ต.พลกรัง ต่อไป