รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมกับหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ของสนง.ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
ให้บริการงานด้านปศุสัตว์ โดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, ฉีดยาคุมกำเนิด,ผ่าตัดทำหมันสุนัขทั้งเพศผู้และเมีย,
ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ พร้อมแจกเอกสารเผยแพร่ ที่หน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2552 ในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ 5
จนท.ของปศุสัตว์อ.เมืองนม. นำสัตว์ที่เจ้าของแจ้งรับบริการทำหมัน
ทีมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ จัดเตรียมสถานที่ดำเนินการ
ปศุสัตว์อำเภอเมืองนม. และทีมหน่วยสัตวแพย์เคลื่อนที่
เจ้าของสัตว์ที่นำมารับบริการแจ้งเจ้าหน้าที่ จะให้สัตว์ทำอะไรบ้าง
รายนี้เพศเมียต้องการทำหมัน หมอพบมดลูกอักเสบด้วย
รายนี้รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ท่านปลัดจังหวัด นม. แวะชมและให้กำลังใจ จนท.
ปศุสัตว์อ.ห้วยฯ รับการเยี่ยมชมจาก ท่านนายอำเภอห้วยแถลง
ช่วงตอนเวลาเย็นๆ ยิ่งมีผู้สนใจติดต่อขอรับบริการมาก
มีเจ้าหน้าปศุสัตว์หลายๆหน่วยมาช่วยกันบริการ
หมอคนไหนเสร็จงานประจำก็มาช่วยกันตอนเย็นๆ
มีผู้สนใจกิจกรรมนี้มาก โดยแวะชมการทำงานของเจ้าหน้าที่
KCTV ของโคราชเรามาทำข่าว
ท่านนายอำเภอบ้านเหลื่อมก็แวะมาชมให้กำลังใจ
ท่านสนใจมากเนื่องจากชอบเลี้ยงสุนัขด้วย ตอนแล้วแข็งแรงดีไหม?
นักเรียนอยู่ดูทั้งการตอนตัวผู้และตัวเมีย ได้รับความรู้อย่างมาก
มีผู้มาใช้บริการมากเสร็จแล้ว รีบเปลี่ยนตัวใหม่ เดี๋ยวมืดก่อน
นักเรียนหลายโรงเรียนเลิกเรียนแล้ว แวะชมการผ่าตัด
จนท.รอเจ้าของมารับสุนัขคืนที่เสร็จแล้ว
รายนี้มาขอรับบริการฉีดยาคุมกำเนิด