รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ออกร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตามนโยบายของกรมการปกครอง
โดยมีนายอำเภอเมืองนครราชสีมา (นายศราวุธ ศุภลักษณศึกษากร) นำทีมส่วนราชการต่างๆ ออกบริการ
ณ ที่หอประชุม ที่ทำการองค์การบริหารงานส่วนตำบลจอหอ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2552
เพื่อให้บริการประชาชนทั่วไป เช่น ทำบัตรประชาชน,ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน,งานเศรษฐกิจพอเพียงจากกองทัพภาคที่ 2,
ตัดผมและเสริมสวย,สินค้าOTOP,ฯลฯ ส่วนงานด้านปศุสัตว์ ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,
ฉีดยาคุมกำเนิด, ผ่าตัดทำหมันสุนัขทั้งเพศผู้และเมีย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านเวชภัณฑ์
จากองค์การบริหารงานส่วนตำบลจอหอ (นายกฯ บุญเทียม ถิ่นโคกสูง) พร้อมทั้งให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ และแจกเอกสารเผยแพร่
(ท่านศราวุธ ศุภลักษณศึกษากร) นายอำเภอเมืองนครราชสีมา รับการรายงาน จากกำนันต.จอหอ และนายกฯอบต.จอหอ
(นายถนัธ ยนจอหอ) กำนันตำบลจอหอ กล่าวรายงานต่อ
ท่านนายอำเภอฯ แล้วต่อด้วย (นายกฯบุญเทียม )
มีราษฎรของแต่ละหมู่บ้านในพื้นที่ อบต.จอหอ รับผิดชอบ
มารับบริการงานด้านต่างๆ ของหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
ซึ่งอยู่ร่วมการพูดคุยจาก ท่านนายอำเภอเมืองนครราชสีมา
ก่อนจะแยกไปรับบริการงานต่างๆต่อไป
(นายวิมุต ทนุธรรมนอก) ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา
นำทีม จนท.ทั้ง 5 นาย ออกร่วมกิจกรรมตลอด
จนท.รับดำเนินการกิจกรรมฟรี ในช่วงเวลาภาคสายถึงเที่ยง
หมดเวลาแล้วต้องไปเสียเงินทำที่ร้านหมอสัตว์นะครับ
ท่าน นายกฯบุญเทียม แวะเยี่ยมกิจกรรมทำหมันสุนัข
พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน
และได้ร่วมถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก กับปศุสัตว์อำเภอ
พร้อมเจ้าหน้าทของสนง.ปศุสัตว์อ.เมืองนครราชสีมา