รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการซักซ้อมแผนและเตรียมพร้อมการเฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก
ณ ห้องประชุม ของที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2552
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม , กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ที่แจ้งให้อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน เข้าประชุมในครั้งนี้ ขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับ
สถานที่จัดการประชุม สนับสนุนโดย ท่านนายกสุทิน ชาติพุดซา
ป้ายจัดงานการประชุมครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน
อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน และผู้ใหญ่บ้าน มาร่วมประชุมกันพร้อมหน้ากัน เป็นประจำครับ
หมอเฉลียว หงษ์ทอง พิธีกรประจำ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนม. เริ่ม เชิญนายกฯ เจ้าของสถานที่ เป็นประธานงานนี้ครับ
จัดมีพิธีการ ตามขั้นตอนเพื่อความเป็นสิิริมงคล ในการดำเนินงานทุกครั้งไปครับ ดูแล้วสบายใจดี
ได้แนะนำผู้เข้าร่วมประชุมในซักซ้อมแผนบนโต๊ะ เพื่อรู้จักกันดีขึ้น เป็นบรรยากาศที่สนิทสนมเป็นกันเองดีมากครับ
ท่านนายกสุทินได้พูดถึงนโยบายในการพัฒนางานปศุสัตว์ ซึ่งปีงบประมาณ 2552 นี้ มีการเลี้ยงสัตว์ปีกทุกหมู่บ้าน
ส่วนงานการป้องกันโรคระบาดสัตว์ และอาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ได้ให้การสนับสนุนให้มีการอบรม ดูแลในพื้นที่เป็นอย่างดียิ่ง
ท่านนายกฯได้มอบเวชภัณฑ์และวัสดุ การพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโรคไข้หวัดนก แก่กำนันศักดิ์ชัย ชาติพุดซา แทนทุกหมู่บ้าน
นายวิมุต ทนุธรรมนอก ปศุสัตว์อำเภอ แนะนำงานด้านปศุสัตว์ ก่อนเข้าสู่การซักซ้อมแผนบนโต๊ะป้องกันโรคไข้หวัดนก
ได้ฝากท่านนายกฯ เรื่องงบประมาณงานด้านปศุสัตว์ทั้งแผน 3 ปี และโครงการเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อพัฒนางานปศุสัตว์ในพื้นที่ต่อไป
หมอธำรง เทศน้อย ดำเนินการประชุม ซักซ้อมแผนบนโต๊ะ ป้องกันโรคไข้หวัดนก ต่อจนจบรายการ
ผู้เข้าประชุมให้ความสำคัญในการรับทราบข้อมูล
และแสดงความคิดเห็นกันอย่างดี เพื่อการป้องกันโรคไข้หวัดนก