รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ออกร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตามนโยบายของกรมการปกครอง
โดยมีนายอำเภอเมืองนครราชสีมา (นายศราวุธ ศุภลักษณศึกษากร) นำทีมส่วนราชการต่างๆ ออกบริการ
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพะเนา เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2552
เพื่อให้บริการประชาชนทั่วไป เช่น ทำบัตรประชาชน,ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน,
งานเศรษฐกิจพอเพียงจากกองทัพภาคที่ 2 ,ตัดผมและเสริมสวย,สินค้าOTOP,ฯลฯ
ส่วนงานด้านปศุสัตว์ ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, ฉีดยาคุมกำเนิด,
ผ่าตัดทำหมันสุนัขทั้งเพศผู้และเมีย ,ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ พร้อมแจกเอกสารเผยแพร่
ป้ายประชาสัมพันธ์ ของที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา
นายอำเภอฯ พบปะพูดคุยภาษาโคราชกับพ่อแม่พี่น้อง
ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมาพร้อมทีมงานออกร่วมทุกครั้ง
ให้บริการฟรี ทุกอย่าง นโยบายนายอำเภอ
งานนี้เจอสุนัขมดลูกอักเสบด้วย ซึ่งเป็นของ ปศุสัตว์อำเภอ
อย่างนี้ต้องปรับหัวหน้าแล้ว คิดว่าจะทำหมันธรรมดา
เยี่ยมสวนเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง
มีทั้ง จนท.เกษตร,พัฒนาชุมชน,ปกครอง,ปศุสัตว์ เป็นผู้ถ่ายภาพ
มีทั้งไม้ผล,ไม้ยืนต้น,ผักสวนครัวต่างๆ มากมายเต็มพื้นที่
มีบ่อเลี้ยงปลา ,การทำนา ,ทั้งไผ่ ,มะพร้าว ,ผักชะอม มากจริงๆ
เยี่ยมชมการทำแคปหมู Otop ของตำบลพะเนา
เจ้าของให้คำอธิบายทุกขั้นตอน
มีการใช้แรงงานจากเพื่อนบ้าน โดยมีงานทำอยู่ในหมู่บ้าน รายได้ดี
หนังหมูที่ต้มแล้วถูกเครื่องซอยเป็นเส้นแล้วนำมาตากแดด
เมื่อทอดได้ที่แล้วปรุงเครื่องเองมีสูตรเฉพาะ จึงให้จัดใส่ถุง
เมื่อเสร็จแล้วส่งตลาดเป็นพวงๆละ 10 ถุง วันละหมื่นกว่าถุง