รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ออกร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ นโยบายของกรมการปกครอง
นายประจักษ์ สุวรรณภักดี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานทำพิธีเปิดโครงการ และนำปฏิญาณตนรักษาสถาบันฯ
พร้อมให้บริการประชาชน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม เมื่อ วันที่ 8 เมษายน 2552
โดยมีนายอำเภอเมืองนครราชสีมา (นายศราวุธ ศุภลักษณศึกษากร) นำทีมส่วนราชการต่างๆ ออกบริการ เช่น
ทำบัตรประชาชน,ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน,งานเศรษฐกิจพอเพียงจากกองทัพภาคที่ 2 ,ตัดผมและเสริมสวย,สินค้าOTOP,ฯลฯ
ส่วนงานด้านปศุสัตว์ ได้ประสานขอรับการสนับสนุนงบดำเนินการจาก อบต.จัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,
ฉีดยาคุมกำเนิด,ผ่าตัดทำหมันสุนัขทั้งเพศผู้และเมีย ,ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ พร้อมแจกเอกสารเผยแพร่
ท่านผู้ว่าฯ เป็นประธานทำพิธีเปิดโครงการฯ
มีกำนัน,นายกอบต.หนองกระทุ่ม เป็นผู้แทนชาวบ้าน รับท่านผู้ว่าฯ
งานด้านปศุสัตว์ มีจนท.ทั้ง สนง.พร้อมกันเตรียมให้บริการเต็มที่
หมอธำรง,เฉลียว ให้คำแนะนำผู้มาใช้บริการอย่างประทับใจ
งานปศุสัตว์ และเกษตร อยู่ร่วมกันต้อนรับผู้ว่าฯ เยี่ยมจุดบริการ
จนท.ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
หมอวิมุต ทนุธรรมนอก ปศุสัตว์อำเภอ ต้อนรับท่านผู้ว่าฯที่จุดบริการ
ท่านฯ ให้ความสนใจต่อการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ล่วงหน้ามาก