รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ของกรมการปกครอง
ให้บริการประชาชน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย เมื่อ วันที่ 19 มีนาคม 2552
โดยมีนายอำเภอเมืองนครราชสีมา (นายศราวุธ ศุภลักษณศึกษากร) นำทีมส่วนราชการต่างๆ ออกบริการ เช่น
ทำบัตรประชาชน,ขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน,งานเศรษฐกิจพอเพียงจากกองทัพภาคที่ 2 ,ตัดผมและเสริมสวย,สินค้าOTOP,ฯลฯ
ส่วนงานด้านปศุสัตว์ ได้ประสานขอรับการสนับสนุนงบดำเนินการจาก อบต.จัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า,
ฉีดยาคุมกำเนิด,ผ่าตัดทำหมันสุนัขทั้งเพศผู้และเมีย ,ให้คำแนะนำการเลี้ยงสัตว์ พร้อมแจกเอกสารเผยแพร่
นายอำเภอ กล่าวเปิดงานและพูดคุยกับประชาชนตำบลหมื่นไวย
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่บริการประชาชน นโยบายของกรมการปกครอง
คุณยายอายุ 103 ปี มาร่วมงานนี้ด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ให้การดูแล
ส่วนราชการต่างๆ พูดคุยประชาสัมพันธ์งานที่มาให้บริการวันนี้
ประชาชนซึ่งเป็นราษฎรของตำบลหมื่นไวย มารับบริการกันมาก
บรรยากาศวันนี้เย็นสบายดี เนื่องจากฝนได้ตกไปเมื่อวานนี้
จุดบริการน้ำดื่มต่างๆ สนับสนุนโดย สส.ในเขตที่ 1ทั้ง 3 ท่าน
รับบัตรคิวรอรับบริการงานทะเบียนราษฎรกันเกือบ 100 เช่นกัน
เริ่มจากพระภิกษุ ทำบัตรประชาชนก่อน ประชาชนทั่วๆไป
เต็นท์ส่วนราชการและกิจกรรมสินค้าOtopในตำบลมีหลายอย่าง
ด้านนี้งานเกษตรอำเภอ แนะนำทำเกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ
สัสดีอำเภอรับขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน,กองทัพภาคที่ 2 แจกEM
(หมอวิมุต ทนุธรรมนอก)นำหน่วยปศุสัตว์อำเภอเคลื่อนที่ ผ่าตัดทำหมัน
ทั้งตัวเมียและตัวผู้ อบต.สนับสนุนเวชภัณฑ์ดำเนินการ
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและยาคุมกำเนิดในเพศเมีย
เจ้าของสัตว์สนใจกันเป็นอย่างดีและมาก จนอบต.จะนัดเพิ่มให้ใหม่
จนท.ของ อบต.ด้านสาธารณสุขให้การต้อนรับดูแล จนท.ปศุสัตว์
ให้บริการรับปรึกษาการเลี้ยงสัตว์ พร้อมแจกเอกสารเผยแพร่
บริการรักษาสัตว์ป่วย (ตัวนี้มาถอนฟัน) เหงือกอักเสบมากฟันเลยเสีย
นอภ.เยี่ยมชมสินค้าOtop ของตำบลทั้งขนมจีน,ตำส้ม,ผัดหมี่โคราช
เยี่ยมชมงานด้านปศุสัตว์ และให้คำแนะนำประสานอบต.ช่วยกันทำงาน
สนใจการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาก เพราะเป็นแล้วตายอย่างเดียว