รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสิงสาง จัดประกวดโคนม โคเนื้อ ในงานวันมันสำปะหลังโลก ประจำปี 2550
ณ สนามที่ว่าการอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550
รับลงทะเบียน
ทีมงานปศุสัตว์รับประกวดโคครับ
วัดส่วนสัด
กรรมการมาดเข้มทุกคน
ประกวดโคนมเพศเมีย
กรรมการตัดสินอย่างใกล้ชิด
ปศอ.สูงเนิน มาช่วยเป็นกรรมการ
กรรมการร่วมกันพิจารณา
สวยๆ ทุกตัว
ที่ปรึกษา รมต.กระทรวงเกษตรฯ เยี่ยมชม
ประกวดโคเนื้อ
จัดท่าทางให้สวย
หมอสมคิด โฆษกประจำงานประกวด
ประกวดโครุ่นเพศผู้
หัวหน้ากลุ่มเทคโนฯ มาเองงานนี้
นี่ล่ะ!!! พ่อพันธุ์เสิงสาง
ถ้วยรางวัลในการประกวด
ท่านนายอำเภอ ลงนามใบประกาศนียบัตร
มอบรางวัลแด่คนเลี้ยงโค
เจ้าของฟาร์มมาเอง
รับถ้วยด้วยความยินดี
เก็บไว้เป็นผลงานประจำฟาร์ม
มอบถ้วยรางวัล
รูปนี้ต้องขยาย
รูปนี้เน้นทีมงานนะครับ
ท่านนายอำเภอให้เกียรติถ่ายรูปร่วมทีมงาน