รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งเทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดและตำบลต่างๆ รวมทํ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เพื่อให้การช่วยเหลือเจ้าของสัตว์ที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยเสนอขอรับการช่วยเหลือเป็นยารักษา บำรุงสัตว์ และหญ้าอาหารสัตว์
ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยการปศุสัตว์
พร้อมทํ้งประสานงานกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา อ.ปากช่อง ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่ง
มอบวิตามินสำหรับสัตว์ปีก ยาปฏิชีวนะสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ
เตรียมยามอบที่จุดรวม บ้านกำนันและนายก อบต.หนองกระทุ่ม
พัฒนาการอำเภอก็มีสิ่งของมอบด้วย กำนันศักดิ์ชัย ขอขอบคุณครับ
หลายส่วนฯช่วยเหลือกัน
หมอตั๋ง จนท.ปศุสัตว์ ให้คำอธิบายการใช้ยาต่างๆ ก่อนรับไปใช้
เจ้าของสัตว์สอบถามได้รายละเอียดและเข้าใจการใช้แก่สัตว์
ท่านนายกฯ สุทิน อบต.หนองกระทุ่ม ทำความเข้าใจกับเจ้าของสัตว์
รูปท่านย่าโม ตราสัญญลักษณ์ของ อบจ.นครราชสีมา ช่วยทุกงาน
สิบล้อ สีขาว คนขับ นายสร้อย โทร 087 -9589349 ทำงานดีครับ
ทุกคนดีใจที่ได้หญ้าไปให้สัตว์กิน ยังมีอีกครับ
หมอวิมุต ทนุธรรมนอก ปศุสัตว์อำเภอเมือง น.ม. รับและแบ่งหญ้า
อธิบายการรับเพื่อให้ทุกๆคน รับไปใช้ด้วยความเรียบร้อย