รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิมาย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพิมาย ซ้อมแผนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้หวัดนก ในพื้นที่อำเภอพิมาย
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2550 ณ บ้านหนองหญ้าขาว ตำบลนิคมฯ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
หมออุดม ภักดีชายแดน ปศุสัตว์อำเภอพิมาย
บรรยายการเตรียมความพร้อม
ตามด้วยการซ้อมของจริง
เห็นชุดแบบนี้ รับรองว่าท่านปลอดภัยจากไข้หวัดนกในพื้นที่แน่นอน
ซ้อมการฝังซาก
ราดด้วยยาฆ่าเชื้อแล้วกลบ