รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ปี 2550 ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2550 ณ ศาลาการเปรียญวัดป่าคีรีวัลย์ ตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ลงทะเบียนก่อนครับ
หมออ้อมรับตรวจสอบเอกสารทำบัตรอาสา
ช่วงเช้าว่าด้วยเรื่องแนะนำบทบาทหน้าที่อาสาที่ดี
นั่งฟังกันตามอัธยาศรัย
ปศุสัตว์อำเภอบรรยายการดูแลสุขภาพสัตว์
มีทั้งเอกสารและอุปกรณ์ให้ไว้ปฏิบัติงาน
พี่น้องให้ความสนใจกันดีมาก
แนะนำวัคซีนและวิธีการใช้การเก็บรักษา
นั่งฟังแบบสบายๆ
รับยาฆ่าเชื้อไปด้วยนะครับ
รับค่าพาหนะกลับบ้านด้วย
ปศุสัตว์อำเภอสาธิตการใช้วัคซีน
หมอทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อน
ตามด้วยคนอยากเป็นหมอ