รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ขอชุด หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ออกปฏิบัติงานร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่จัดทำโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขและควบคุมประชากรสุนัข ครั้งที่ 2 / 2550
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2550 ซึ่งปฏิบัติงาน 2 จุด คือ ที่หน้ามหาวิทยาลัย ประตู 1 และที่เรือนพักสุขนิวาส 1
เพื่อเป็นการป้องกันโรคสัตว์ติดคน และการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่จัดการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์
ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากหลายอำเภอมาในชุดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ีของหน่วยรักษาความปลอดภัย
ของมหาวิทยาลัย ให้บริการรับส่งสัตว์ที่มาใช้บริการด้วยเป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ ที่มีส่วนร่วมกับการปฏิบัติงานจนเสร็จบรรลุจุดประสงค์ทุกประการ
จังหวัดมีวิทยุ ขอตัวเจ้าหน้าที่มาช่วย เมื่อ 3 กันยายน 2550
8 โมงเช้า รวมจุดนัดหมาย รองท้องด้วยข้าวเหนียว จิ้มแจ่วก่อนนะ
ถึงจุดปฏิบัติงานที่ 1 ณ จุดหน้ามหาวิทยาลัย ประตู 1
มีการประชาสัมพันธ์ ให้เจ้าของสัตว์มาใช้บริการ ทุกครั้งเสมอ
บางส่วนของ จนท.มหาวิทยาลัยฯที่ช่วยกันอย่างดียิ่ง
ชุดหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ พักผ่อนที่จุดปฏิบัติงาน ที่ 1
หมอจ๋าย ทีมอ.เมืองนครราชสีมา เริ่มให้บริการก่อนใครเลย
หมอจุ้น ทีมฝ่ายสุขภาพสัตว์จังหวัด ก็มาช่วยเช่นเคยครับ
ทุกส่วนช่วยกัน ปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย และเรียบร้อย
แจ้งรายการมาใช้บริการ เพื่อให้ได้ครบถ้วนสมบูรณ์ในงานนี้
หัวหน้าชุด พี่ดลใจ VET 44 มาช่วยน้องทุกงาน ขอบคุณครับผม
จนท.ช่วยกัน ใครเหนื่อยก็นั่งพักก่อน บริการทั้งวัน เหมือนเดิม
จุดบริการที่ 2 อยู่ที่ เรือนพัก สุขนิวาส 1 เช่นเคยครับ
สถานที่กว้างขวาง สะดวกต่องานให้บริการ
มีรถจักรยานยนต์พ่วง บริการด้วยนะครับ ประทับใจมาก
จนท.สัตวแพทย์ถึงจุดพร้อมบริการ จาก VET 47,49,51
ใส่กระสอบขึ้นรถยนต์หน่วยรักษาความปลอดภัย ของมหาฯลัย ครับ
หมอเต่า อ.คง และหมออ่อง อ.โนนแดง ให้บริการด้วยครับ
ขอก่อนนะครับ ต้องไปร่วมงานเปิดโรงฆ่าโคกระบือ อ.เมือง อีกครับ
อ.เมือง นม. มีงาน 2 งานในวันเดียวกัน งานหลาย แ่ท่้หน้อ
รุ่นพี่ไปร่วมงาน รุ่นน้อง หมอเต้ง อ.ขามทะเลสอ บอกรับสบายมาก
หมอจ๋ายเดินสายทั้ง 2 จุด ปีนี้ลูกพี่อัดฉีดขั้นเต็มที่
จนท.มหาฯลัย ช่วยกัน อย่างยิ้มแย้มแจ่มใสครับ
ตัวไหนเสร็จแล้ว เก็บขึ้นรถยนต์ เตรียมไปส่งถึงที่เลย