รูปหัวเว็บ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนนแดง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
ดำเนินงานโครงการรณรงค์พ่นยาฆ่าเชื้อไข้หวัดนก ในสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกในพื้นที่ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2550

ปศุสัตว์อำเภอชี้แจงการดำเนินงาน
พี่น้องมารับฟังขั้นตอนวิธีการ
อบต.โนนแดงให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานเต็มที่
หมอวรวุฒิ ชี้แจงการใช้ยาและอุปกรณ์
วันนี้แจกหลายอย่าง
รับไปแล้วฉีดเลยนะคะ
ฉีดแบบนี้จึงรับรองได้ว่าปลอดภัยครับ
ทีมงานเข้มแข็งทุกคน