รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา รับนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
จำนวน 2 คนมาฝึกงาน ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2550 ถึง 18 พฤษภาคม 2550
กำหนด 3 สัปดาห์ ชื่อ 1. นายธีระพันธุ์ มะวงค์ (น้องอ๊อฟ) 2. นางสาวพัทยา สีดาว (น้องเหมียว)
และมาเพิ่มอีก1คนเมื่อ วันที่ 20 พฤษภาคม 2550 ชื่อ นางสาววราภรณ์ คำพันธ์ (น้องอ้อน) ซึ่งจะอยู่ฝึกถึง 8 มิถุนายน 2550 ทั้ง 3 คน
นายวิมุต ทนุธรรมนอก ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา
(หัวหน้า)พาฝึกเรียนรู้ให้ครอบคลุมตั้งแต่ ธุรการจนเป็นหมอ
นายธำรง เทศน้อย สัตวแพทย์อำเภอ
(พี่ธำรง )พาฝึกเรียนรู้การรักษาสัตว์ในท้องที่
นายอมฤต ดิสภักดี เจ้าพนักงานสัตวบาลอำเภอ(พี่จ๋าย)
พาฝึกเรียนทั้งการเก็บข้อมูลและออกปฏิบัติงานในท้องที่
นายประวัติ จำรัสประเสริฐ เจ้าพนักงานสัตวบาลอำเภอ(พี่ตั๋ง)
พาฝึกเรียนรู้ทั้งการเก็บข้อมูลและออกปฏิบัติงานในท้องที่
เริ่มเรียนรู้ด้านเอกสารงานธุรการ ก่อนนะน้อง
น้องอ๊อฟ-น้องเหมียว บอกสบายๆ มีอีกไหมครับ
พาออกฉีดวัคซีนโค-กรบือ ติดเบอร์หู ก่อนจะเคลื่อนย้าย พี่ตั๋ง พาติดเบอร์หูให้เห็นก่อน จับให้มั่นบีบแรงๆแล้วปล่อย
ติดหูข้างซ้ายของตัวสัตว์แสดงว่านำไปเลี้ยงขยายพันธแล้วให้น้องๆ ลองทำบ้าง น้าๆช่วยจับให้ผมด้วยครับ
พาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่หมู่บ้านต่างๆ ในวันประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย
ได้เรียนรู้การเข้าพบกับบุคคลต่างๆ มากมาย ทั้งระดับอำเภอ และระดับจังหวัด และระดับประเทศ
ปศุสัตว์อำเภอ พาเข้าฟาร์มเลี้ยงไก่ชน (เห็นของจริงๆ)
พี่จ๋าย,พี่ตั๋ง สาธิตการSwabก้นไก่ชนหาเชื้อไข้หวัดนก
ทราบขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการทำบัตรประจำตัวไก่ ดูให้ชัดเจนนะเวลานำเข้าแล้วสัมผัสเยื่อรอบๆรูทวาร
ถ่ายรูปวัดส่วนสูงของไก่มีระหัสประจำตัวและส่วนสูงด้วย ต่อไปตรวจโรค(ล้วงก้น) แล้วดึงออกมา จากสีขาวของสำลี ก็เปลี่ยนไป
นำใส่ขวดเก็บ 5 ตัวอย่างไก่ ต่อ 1 ขวดตัวอย่าง
แช่ขวดเก็บตัวอย่างในกระติกน้ำแข็ง จังหวัดส่งศูนย์ฯสุรินทร์
ให้น้องอ๊อฟลองของจริงด้วยตัวเอง ไม่ต้องสั่นนะ
เอ้าน้องเหมียวลองทำบ้างจะได้รู้ว่าเหม็นขี้ไก่ไหมนะ
ฟัง เห็น เข้าใจแล้ว ปฏิบัติของจริงเลยน้อง
วันนี้พี่ๆมาหลายคน พลาดมาตัวหาญเยอะ
กลับเข้าสำนักงานฯ ก็จัดเก็บข้อมูลอย่างแข็งขัน
เยี่ยมๆนะ เข้าใจไหมน้องเหมียว (เข้าใจคะพี่ตั๋ง)
ฝึกงานรอบที่ 2 เพิ่ม น.ส.วราภรณ์ (น้องวอน) มา 1 คน
มี 3 คนแล้ว ให้ลุยพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก ซะหน่อย
พาเจาะเลือด,Test TB.โคนม รอยต่ออำเภอเมืองกับขามทะเลสอ
ฉีดโคนหาง โคนม Test TB. โดยน้องอ้อน
เจาะเลือดที่เส้นใต้โคนหาง โดยน้องเหมียว
เจาะเลือดที่เส้นใต้โคนหาง โดยน้องอ๊อฟ
ฝึกตรวจท้อง , ผสมเทียมโคเนื้อ ดูแล้วชัวคะ
ผมฉีดยารักษาโคเนื้อไม่สบาย ต้องให้ยาบำรุงครับ
ปศอ.พาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เขตเทศบาล
ตำบลหนองไผ่ล้อม ใกล้ๆบ้านผู้ใหญ่ไข่(ผญ.ผู้หญิงครับ)
แล้วพาเข้าเจาะเลือดม้า ที่สนามม้าโคราช ค่ายสุรนารี ครับ
เจาะเลือดลงทะเบียน ทดสอบสนามก่อน ผ่านจึงแข่งได้ครับ
พาช่วยคลอดลูกโค รอดตายได้ทั้งลูกสัตว์และได้บุญด้วย
แม่โคก็สบายตัวไม่ทรมานต่อไป ถึงวันนี้สบายตัวแล้วครับ