รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำภอเมืองนครราชสีมา ออกบริการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ควบคุมประชากรสุนัขและแมว
ณ สำนักงานรักษาความปลอดภัย วงเวียน และหอพักสุขนิวาส 1 วันที่ 9 พฤษภาคม 2550
ถึงจุดดำเนินการแรกที่ด้านหน้าเข้า มทส. (วงเวียน)
มทส. เขียนป้ายประชาสัมพันธ์ และได้ทำมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว
เจ้าหน้าเร่งเตรียมพื้นที่กันแทบไม่ทัน
น้องนักศึกษาฝึกงานนี้ด้วย 2 คน สนใจและตั้งใจดีมาก
ขอเป็นรายแรกนะคะ เดี๋ยวจะขายของแล้ว
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(กอดต้นไม้ปลอดภัยดีครับ)
ซึมแล้วก็ฉีดยาสลบให้เวลาผ่าตัดไม่รู้สึกเจ็บครับ
ขึ้นโต๊ะผ่าตัดเฉพาะกิจ หน่วยฯนี้ขาดอุปกรณ์ครับ
หมอจั้ว(สูงเนิน),หมอเจ๊ก(จักราช)มาช่วยกันอีกครับ
(หมอตั๋งทีมอ.เมือง)บริการถึงรถยนต์เลยครับ
ตัวนี้ป้องกันโรคพษสุนัขบ้า
(หมอปูแห่งพิมาย) ให้ยาซึมก่อนจะผ่าตัด
จุดที่ 2 ที่เรือนพักสุขนิวาส 1
มทส.เขียนป้ายประชาสัมพันธ์ แถมมีหน่วยบริการรับส่งสัตว์ด้วย
(หมอวัยวุฒิจากสีดา) วางแผนจัดเตรียมพื้นที่ทำงาน
แล้วกำกับดูแลให้น้องๆ ดำเนินการ
(หมอภูดิสจากโนนแดง)พาทำด้วยความเรียบร้อยดี
นี่ไง รถสายตรวจ ของ มทส.บริการตลอดงานครับ
เดินบ่อยๆ จะได้ลดพุง วันนี้หมามาก
(หมอจุ้น ทีมจังหวัด) มาช่วยเหมือนเดิม
พี่เต้ง เดี๋ยวตัวนี้ผมเองครับ (รองของใหม่)
เอ้าจ๋าย กับพี่เต้ง ดูให้ชัดๆไปเลยนะ (เครื่องมือใหม่)