รูปหัวเว็บ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ขุนทอง บ้านโคกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จัดพิธีทูนขวัญข้าว รับขวัญควาย บายศรีสู่ขวัญ ทอดผ้าป่าขี้ควายและขนขี้ควายลงนาเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2550
สืบสานประเพณีขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ทุกปี
พิธีสงฆ์ช่วงเช้า
ผู้บริหารในพื้นที่มาเป็นเกียรติในงาน
พี่น้องให้ความร่วมมือเหมือนเช่นทุกปี
คนนี้ล่ะ!!! ประธานกลุ่มฯ
นักเรียนร่วมกิจกรรม
เตรียมพร้อมขบวนขนขี้ควายลงนา
ขอผมลอง!!!หน่อยน่า
งานนี้สุดยอด!!!
ลูกเขยบ้านนอกต้องขับเป็นนะ!!!
ปลัดฯขับมือเดียวยังไหว!!! เลย
กองนี้เกิดจากความเสียสละ ความสามัคคี
ควายร่วมพิธีรับขวัญ
ตัวนี้มาประกวดครับ
นักเรียนประกวดวาดภาพคนกับควาย
แข่งขันไถนา
บอกแล้วให้หาแฟนในเมือง555!!!
มอบรางวัลแด่คนเก่ง