รูปหัวเว็บ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ขุนทอง จัดงาน"สืบสานการทำนาไทย" ณ บ้านโคกกลาง หมู่ 8 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550
หมอโกมินทร์ ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่รายงานการจัดงาน
นายอำเภอบัวใหญ่กล่าวพบปะเยี่ยมเยียน
ขั้นแรกเตรียมดินกันก่อนครับท่านนายอำเภอ
ท่าน สจ.พิเชษฐ์ มาร่วมกิจกรรมเช่นเคย
ท่านนายอำเภอบัวใหญ่ หว่านนำ (นาหว่าน)
ร่วมด้วยช่วยกัน
ขอสองมือเลยค่ะ
งานนี้ต้องทำเป็นประจำทุกปีครับ
น้องๆนักเรียนผู้สืบสานตัวจริงร่วมลงมือปฏิบัติจริง
ท่านนายอำเภอบัวใหญ่โชว์ฝีมือถอนกล้า
สนใจทำนาแบบใหนมีทำให้เห็นกันจริงๆ
ถอนแล้วก็ต้องดำนะครับท่าน
ดูแล้วเหมือนมืออาชีพทุกคน
โอกาสแบบนี้หายาก
บรรยากาศลงแขกดำนา
เด็กๆให้ความสนใจ ได้ประสบการณ์จริงนอกห้องเรียน
รุ่นนี้รุ่นถ่ายทอด
รุ่นนี้รุ่นสืบสานครับผม!!!