รูปหัวเว็บ
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ขุนทอง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ ,อำเภอบัวใหญ่ , อบต.ขุนทอง
สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลขุนทอง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550
งานลงแขกเกี่ยวข้าว
ท่านนายอำเภอฯมาเป็นประธาน
พี่น้องมาร่วมสืบสานประเพณี
หมอโกมินทร์ ปศุสัตว์อำเภอกล่าวรายงานการจัดงาน
ท่านนายอำเภอกล่าวพบปะเยียมเยียน
ยุวชนคนสืบสานประเพณีต่อไป
รุ่นนี้รุ่นถ่ายทอด
ลงมือเกี่ยว
ท่านมาปลูกท่านก็มาเกี่ยวเช่นกัน
ร่วมแรงร่วมใจ