รูปหัวเว็บ
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรผู้รักษาภูมิปัญญาควายไทย ระดับประเทศ ตรวจคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ขุนทอง บ้านโคกกลาง ตำบลขุนทอง
อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2550 เพื่อคัดเลือกกลุ่มเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามมงกุฏราชกุมารี
ในงานกระบือและโคเนื้อแห่งชาติ ประจำปี 2550 วันที่ 12 มีนาคม 2550 ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ขุนทอง ยินดีต้อนรับ
ต้อนรับคณะกรรมการด้วยความอบอุ่น
ขบวนรับคณะกรรมการ
ตั้งแถวรับกรรมการบริเวณหน้ากลุ่มฯ
พ่อใหญ่จาน ให้พรและผูกข้อมือ ขอให้เจริญๆ
อาจารย์บรรพต โฆษกเอกประจำกลุ่มขุนทองทุกงาน
ผูกมิตรภาพสัมพันธไมตรี
ผู้นำในพื้นที่ให้เกียรติมาต้อนรับ
พี่น้องก็มากันพร้อมเพรียง
ท่านผู้ใหญ่บ้านกล่าวต้อนรับ
รวมกันเพื่อความก้าวหน้า
ท่านปศุสัตว์อำเภอกล่าวแนะนำแขกผู้มีเกียรติ
ท่านนายอำเภอ ให้ความสำคัญกับพี่น้องอย่างมาก
ตัวแทนกลุ่ม กล่าวรายงานกิจกรรมของกลุ่ม
คุณประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือก กล่าวนำ
คุณสุพจน์ ซักถามเกษตรกร
พ่อใหญ่สาย ประธานกลุ่มตอบข้อซักถามกรรมการ
วันนี้ท่านนายอำเภอ เรียกคะแนนจากกรรมการได้อีกเพียบ
คุณศรณรงค์ ตรวจเยี่ยมมุมสมุนไพร
มุมภูมิปัญญา
สมุนไพรใช้เป็นปกติอยู่แล้วครับ
มีกันมากมายหลายชนิด ท่านกรรมการสนใจสูตรใหนจะบอกให่
ท่าน สจ. มาให้กำลังใจอีกคน
คุณสุพจน์ ขอลองขี่ควาย
ตามมาด้วยท่านกำนันหญิงคนเก่ง
พร้อมด้วยปลัด อบต. ก็ขอลองด้วยคน
คณะกรรมการเดินตรวจเยี่ยมในหมู่บ้าน
เยี่ยมบ้านควาย
ดูแปลงหญ้า
ตามรอยพระบาทฟื้นฟูควายไทย สู่ความพอเพียง