รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอ ส่วนราชการและหน่วยงานในท้องถิ่น ซ้อมแผนควบคุมโรคไข้หวัดนก ในพื้นที่ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2550
เริ่มต้นวันนี้จากผู้ใหญ่บ้านแจ้งเหตุ
สาธารณสุข ปศุสัตว์ ผญบ อบต ตำรวจประชุมวางแผนดำเนินการ
ร่วมด้วยช่วยกันทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
ปศุสัตว์อำเภอชี้แจง
ชาวบ้านรับฟังแนวทาง
สาธารณะสุขชี้แจง
เตรียมคน เตรียมวัสดุอุปกรณ์
ผู้ใหญ้บ้านชี้จุดสงสัย
เขตนี้ห้ามเข้าครับ
ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อ
พ่นทุกตารางนิ้ว
เก็บตัวอย่าง
นำใส่กระติก
จับไก่ใส่ถุง
ขุดหลุม
โรยปูนขาวรองพื้น
นำถุงไก่ลงหลุม
ราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
ฝังกลบ
โรยปูนขาวเป็นเสร็จพิธี