รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาร่วมปฏิบัติงานโครงการธนาคารอาหารเพื่อชุมชน ณ บ้านบึงประเสริฐ หมู่ที่ 8 ตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา ซึ่งได้มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา โดย นายวิมุต ทนุธรรมนอก ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ดำเนินการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อผลิตก๊าซธรรมชาติ(ชีวภาพ) มาใช้หุงต้มในครัวเรือน พร้อมจัดเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านปศุสัตว์ ทั้งสัตว์ใหญ่ สัตว์เล็ก พืชอาหารสัตว์ บริการแก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่กันอย่างทั่วถึง เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2550
นสพ.มาโนชญ์ วงศ์แวว และหัวหน้าส่วนฯจังหวัด
นายอำเภอเมือง,อดีต ส.ส.วัชรพล,กำนัน ต.พลกรัง
นั่งรอเวลารับ รองผู้ว่าฯ พงษ์ศิริ กุสุมภ์ มาเป็นประธาน
ดูครับ ชาวบ้านบึงประเสริฐ และใกล้เคียงมาร่วมงานกันมาก
ปศุสัตว์อำเภอเมืองร่วมกับ อบต.พลกรัง และกรมประมง
พ่อแม่ พี่น้อง ชาวบ้านที่ร่วมโครงการฯ ขอให้มาลงทะเบียนก่อนนะครับ
ลงทะเบียนผู้มาร่วมเพื่อขอรับเอกสาร และพันธุ์ปลา
ผู้สูงอายุรอรับของอยู่ด้านหน้า
กำนันแก้ว ขาพิมาย ผู้นำต.พลกรัง พร้อมผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่
ทีมกลองยาวนักเรียนก็มารับท่านรองผู้ว่าฯ ด้วยครับ
กำนันตำบลพลกรัง กล่าวต้อนรับและรายงานสรุป
นายกฯ ช่อ พฤติวนิชย์กุล อบต.พลกรัง รายงานสรุปโครงการฯ
ท่านประธานกล่าวเปิดโครงการฯ ด้วยความยินดียิ่ง
พร้อมมอบพันธุ์ปลาแก่ผู้ร่วมโครงการฯ
อดีต ส.ส.วัชรพล โตมรศักดิ์ กล่าวขอบคุณ ท่านรองผู้ว่าฯ
มีสิ่งของให้มอบกับผู้ร่วมโครงการฯมากครับ
เปิดป้ายโครงการธนาคารอาหารเพื่อชุมชน บ.บึงประเสริฐ
พร้อมปลูกต้นสบู่ดำ (สีหลอด) งานนี้ต้นไม้ไม่มีตาย
พันธุ์ปลาดี แข็งแรง งานนี้ผู้ร่วมโครงการฯ มีอาหารแน่ๆครับ
ท่านรองผู้ว่าฯ นำคณะออกดูของจริงที่มีผู้ดำเนินการ
เปิดป้ายแล้ว ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในสิ่งที่ดีๆ
ดูงานแล้ว ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก มีใครบ้างเชิญชมครับ
ปศุสัตว์อำเภอ(มีป้ายชื่อ) กับเกษตรอำเภอ(เสื้อแขนยาว)
ภาพนี้ร่วมกับหน่วยงานประมงอำเภอ
และต่อด้วย กลองยาวนักเรียน นำงานงานในหมู่บ้าน
มีบ่อเลี้ยงปลาหลายครัวเรือน
มีการเลี้ยงโคเนื้อ ก็หลายรายเช่นกัน
มีการปลูกหญ้าพันธุ์ดีเลี้ยงโคด้วยครับ
ก๊าซหุงต้มในครัวเรือน ต่อท่อก๊าซมาจากบ่อหมัก
ของดีราคาประหยัด และมีคุณภาพ (มาจากขี้วัว)
เกษตรอำเภอรายงานสรุปขั้นตอน ต่อท่านรองผู้ว่าฯ
หลายท่านเห็นแล้วยินดีด้วยกันทั้งนั้น
ดูงานเสร็จแล้วพานำกลับ เดินเยี่ยมชมภายในหมู่บ้านด้วย
เดินกันเพลินทั้งๆ ที่วันนี้แดดร้อนมาก เพราะใจเย็นสบาย
คณะร่วมดูงานก็มากหน้าหลายตาจริงๆ วันนี้
พิสูจน์อาหารเพื่อชุมชน ด้วยการชิมมื้ออาหารกลางวัน
มีทั้งปลา และไข่ที่ทอดด้วยก๊าซชีวภาพ อร่อยครับผม
ทุกท่านร่วมรับประทานอาหารกลางด้วยกัน อย่างอร่อยครับ