รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาร่วมจัดนิทรรศการในงาน “ คลัสเตอร์ สุกรนครราชสีมา ” ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2550 ณ วาไรตี้ ฮออล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา โดยกลุ่มคลัสเตอร์สุกรนครราชสีมา เป็นการรวมกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากสุกร ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย บริษัท 505 โภคภัณฑ์ จำกัด, ฟาร์มโชคชัยการสุกร, ผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปจากสุกรในจังหวัดนครราชสีมา(ร้านหมูทอง,นิภากุนเชียง, แหนมวาสนา, ปึงหงี่เฮียง ฯลฯ) โดยในงานได้มีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคลัสเตอร์สุกรนครราชสีมา กิจกรรมแข่งขันทำอาหารจากผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสุกร และนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารปลอดภัย ซึ่งกุล่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ได้ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการความปลอดภัยด้านอาหาร( Food Safety ) ของรัฐบาลตั้งแต่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ – มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์-โรงฆ่าสัตว์ที่ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตอาหารจากเนื้อสัตว์ในปัจจุบัน
รวมทั้งให้ประชาชนสามารถเลือกชื้อ เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและเหมาะสมที่จะนำมาบริโภค
ป้ายงานคลัสเตอร์สุกร
พิธีเปิดงาน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯกล่าวเปิดงาน
ประธานเยี่ยมชมนิทรรศการ
บริการตรวจเนื้อสัตว์ครับ
ทีมงานพร้อมให้บริการครับ
สาธิตการตรวจ
การตรวจเนื้อสัตว์และอาหารสัตว์
ศูนย์ฯสุกรนำนิทรรศการพันธุ์สุกรมาให้ดู
มีเอกสารแจกให้ด้วย
บริเวณนิทรรศการปศุสัตว์
แบบจำลองฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐาน
ขอถ่ายรูปทีมงานไว้เป็นที่ระลึก
รู้สึกว่าคนข้างหน้าจะบังทุกคนไว้หมดเลย