รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550
ป้ายเวทีกลาง
คลินิกปศุสัตว์
หัวหน้ากลุ่มเทคโนฯมาดูแลการปฏิบัติงานวันนี้
นส.พ.บุญสม ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์
ให้คำแนะนำด้านการผสมเทียมโดยศูนย์ฯผสมเทียมนครราชสีมา
ให้คำแนะนำด้านพืชอาหารสัตว์โดยศูนย์ฯพืชอาหารสัตว์นครราชสีมา
ให้บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส
จ่ายเวชภัณฑ์สัตว์
มีปัญหาปรึกษาหมอ
มีเมล็ดพันธุ์หญ้าบริการ
ชมนิทรรศการ
บริเวณหน้าคลินิก
วันนี้มีบริการทำสมุดไก่ชน
ปศุสัตว์อำเภอให้บริการด้วยตนเอง
ถ่ายรูปประกอบหลักฐาน
ให้บริการด้วยความรวดเร็ว
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ตรวจเยี่ยม
บริเวณลานประกวดโค
ลงทะเบียนประกวดโค
พี่น้องให้ความสนใจ การประกวด
กรรมการพิจารณาอย่างใกล้ชิด
หมอบุญเลิศ โฆษกสนามประกวด