รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีมอบโคโครงกา่รไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน 63 ตัว ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอชุมพวง จำนวน 63 ราย
ในโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
โดยมี นายพงษ์ศิริ กุสุมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 ณ วัดใหม่หนองบัวรี ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
บริเวณคอกพักโค
เตรียมการมอบโค
บริเวณเต็นท์นิทรรศการ
ซักซ้อมเกษตรกรผู้ร่วมพิธี
เตรียมการมอบสัญญายืม
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯประธานมาถึงบริเวณงาน
ท่าน ผอ.สสอ.3 ,ประธาน ,นายอำเภอ
ประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย
เจ้าคณะอำเภอ ประธานฝ่ายสงฆ์
เปิดกรวย ถวายพระพร
ท่านนายอำเภอกล่าวต้อนรับ
รักษาการฯปศุสัตว์จังหวัด กล่าวรายงาน
มอบสัญญายืมสัตว์ 63 ราย
ประธานกล่า่วเปิดงานและมอบนโยบาย
ท่าน ผอ.สสอ.3 มาร่วมงาน
แขกผู้มาร่วมงาน
มอบของที่ระลึกให้ท่านประธาน
นายอำเภอมอบของที่ระลึก
หมอปิยวรรษ ปศุสัตว์อำเภอชุมพวง มอบของที่ระลึก
เกษตรกรกล่าวคำปฏิญาณ
ประธานมอบจตุปัจจัยไทยธรรม
พิธีกรวันนี้
พระสงฆ์ประพรมน้ำมนต์
ประธานมอบโคให้กับเกษตรกร
รักษาการฯ ปศุสัตว์จังหวัดมอบโคให้เกษตรกร
ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก
วันนี้เป็นวันมหามงคล
โคมีบุญ
โคท้องแล้ว 10 ตัว
บรรยากาศการขนส่งโคของเกษตรกร
ดูเบื้องหลังแล้วอุ่นใจ
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานวันนี้ทุกท่านครับ