รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีไถ่ชีวิตโคกระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยมีนายอำเภอบัวใหญ่ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2550