รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา ร่วมกับ นายเสวย กลีบพุดซา เจ้าของฟาร์มโคเนื้อ พรสวรรค์ฟาร์ม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 บ้านตลาด ตำบลตลาด อำเภอเมืองนครราชสีมา รับคณะศึกษาดูงานการเลี้ยงโคขุน จากประเทศลาว(เจ้าหน้าที่ของรัฐ) โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ หัวหน้านำดูงาน นายสว่าง อังกุโร
และ สำนักงานสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2550
ปศุสัตว์อำเภอเมืองนครราชสีมา เข้าเตรียมงานช่วงเช้า
รถพรสวรรค์ฟาร์ม โคขุนแล้วส่งโรงฆ่า 505 อ.สูงเนิน
นายเสวย กลีบพุดซา เจ้าของฟาร์ม ดำเนินการมา4ปีแล้วครับ
มีอาหารข้นเลี้ยงเป็นกระสอบจาก โรงฆ่า 505 เป็นผู้ผลิต
โคกินอาหารข้นตอนเช้าถึงเที่ยง
กินอาหารหยาบ(หญ้าแห้ง) ราดด้วยกากน้ำตาล(เป็นแกลนลอน)
นายเสวย เจ้าของฟาร์มเล่าความเป็นมาของการเลี้ยงโคขุน
ให้เจ้าหน้าที่สอบถามเพิ่มเติม ตอบด้วยประสพการณ์จริงๆ
คณะผู้ศึกษาดูงานให้ความสนใจและซักถามแบบสบายๆ
หัวหน้าสว่าง ผู้นำคณะอธิบายเพิ่มเติม ให้เข้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้น