รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา จัดฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกร ในเขตแหล่งน้ำชลประทานและแหล่งน้ำธรรมชาติ
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอสูงเนิน , อำเภอวังน้ำเขียว เมื่อวันที่ 12 , 26 กันยายน 2549 ตามลำดับ
หมอวชิระ กล่าวแนะนำโครงการ
รับลงทะเบียน
เกษตรกรให้ความสนใจมาเข้ารับการฝึกอบรม
แจกคู่มือการเลี้ยงสัตว์ให้กับทุกคน
พี่ก้าน ชามขุนทด เจ้าของฟาร์มที่เรามาอบรมในวันนี้
ผลงานอยู่ข้างห้องอบรม(แปลงหญ้าแพงโกล่า)
หมอสมคิด ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพสัตว์
ฟังไม่ทัน มีคู่มือกลับไปอ่านที่บ้านได้
คุณวีระชัย จากพืชอาหารสัตว์ มาให้ความรู้เรื่องพืชอาหารสัตว์
สาธิตการทำหญ้าหมัก
ให้ลงมือลองทำกันสดๆ
มีสาธิตการทำเทือกก่อนปลูกหญ้า
บรรยากาศอบรมที่วังน้ำเขียว
พี่น้องมารอกันแต่เช้า
หมอวัยวุฒิ ให้ความรู้เรื่องสุขภาพสัตว์และการจัดการกลุ่ม
ประธานกลุ่มอาชีพ
ให้ความรู้เรื่องพืชอาหารสัตว์
สาธิตให้ดูกัน
แจกเอกสารและเมล็ดพันธุ์หญ้า
หมอวชิระ กล่าวขอบคุณและปิดงาน