รูปหัวเว็บ
นายปัญญา ธรรมศาล จากสำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์ พร้อมคณะ ติดตามงานโครงการชลประทานทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 ม.ค.48