รูปหัวเว็บ
หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการปศุสัตว์ด่านขุนทด นำเยี่ยมชมฟาร์มสาธิตไก่พื้นเมืองขามสะแกแสง
นายศักดิ์ศรี มากศิริ เจ้าหน้าที่บริหารงานปศุสัตว์ 7 หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการปศุสัตว์ด่านขุนทด ตรวจเยี่ยมฟาร์มสาธิตไก่พื้นเมือง ของนายศุภกฤษณ์ หวังกุนกลาง หมู่ที่ 1 บ้านชีวึก ตำบลชีวึก อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2547
บริเวณทางเข้าฟาร์มสาธิต
บริเวณโรงเรือนไก่รุ่น (เตรียมส่งขาย)
โรงเรือนไก่(พื้นเมือง)กำลังไข่ ซึ่งจะเก็บไข่ที่แม่ไก่ขึ้นไข่ แล้วนำเข้าตู้ฟักไข่ไฟฟ้า
ตู้ฟักไข่ไฟฟ้าระบบดิจิตอล ที่ทำขึ้นเอง ใช้เอง ตอนนี้ทำขายแล้ว (ตู้ขนาด 500 ฟอง ราคา 20,000 บาท , 1,000 ฟอง ราคา 30,000 บาท ฟักออกดีมาก สนใจติดต่อเจ้าของฟาร์ม 07-2455531
บริเวณโรงเรือนพ่อแม่พันธุ์
บริเวณโรงเรือนอนุบาลไก่เล็ก (ขายลูกไก่พื้นเมืองด้วย สนใจติดต่อสั่งจองได้)
ผลจากความขยันหมั่นเพียร มานะบากบั่น สู้งานมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวมมาโดยตลอด