รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ออกให้บริการทำสมุดประจำตัวไก่ชน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2548
คุณหมอดลใจ เจ้าของพื้นที่สูงเนิน ยินดีต้อนรับบริการทุกราย
ไก่ชน อำเภอสูงเนินก็สวยเก่งเป็นหนึ่ง ไม่รองใคร
หันก้น(ไก่)ให้หมอตรวจหน่อย ครับ!!
หมอรณกร เจ้าของโครงการฯระดับจังหวัด ซักประวัติเองทุกตัวงานนี้
หมอสมคิดรับลงทะเบียนได้ เกือบร้อยแล้วครับวันนี้
บริการถึงบ่าย หมอโต้งรับช่วงต่อ ประทับใจชาวไก่สูงเนินแน่เลย