รูปหัวเว็บ
นายพงศ์โพยม วาศภูติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และคณะ ตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์ บริษัท ราชสีมาจอหอโภคภัณฑ์ จำกัด
บ้านหนองออก หมู่ที่ 10 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2548
ยินดีต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะ
บริเวณหน้าโรงฆ่าสัตว์
แถลงข่าวการตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์

ปศุสัตว์จังหวัดฯ ชี้แจงเรื่อง การฆ่าสัตว์ในจังหวัดนครราชสีมา

ตรวจเยี่ยมบริเวณภายในโรงฆ่าสัตว์
ตรวจเยี่ยมบริเวณภายในโรงฆ่าสัตว์
ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
บริเวณห้องเย็นรักษาอุณหภูมิซากของโรงฆ่าสัตว์