รูปหัวเว็บ
นายประดิษฐ์ กิ่งโก้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการฝึกอบรม
ผู้ประกอบการฟาร์มเลี้ยงสุกร และมอบใบรับรองฟาร์มสุกร
ปลอดการใช้สารเร่งเนื้อแดง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2548 ณ โรงแรมแกลลี่ไวท์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2548
ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาประธานในพิธีเปิดฯ
ท่านปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวรายงาน
ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรมากันพร้อมเพรียง
น.สพ.จรูญ ชูเกียรติวัฒนา หัวหน้ากลุ่มฯให้การต้อนรับท่านประธาน
หมอวสันต์ ทิพทวี ชี้แจงข้อมูลอย่างใกล้ชิด
บรรยากาศลงทะเบียน
ตรวจดูรายชื่อฟาร์ม
งานนี้หมอเฉลียว ชี้นำ(ให้ลงชื่อ)