รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเสิงสาง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2550 กับเทศบาลตำบลเสิงสางและอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2550
เวทีใหญ่ จำลองดิสนีย์ฯมาเลย
ท่านนายอำเภอเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
บรรยากาศการเปิดงาน
ปศุสัตว์อำเภอร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กด้วย
นิทรรศการ
จัดประกวดระบายสี
เด็กๆให้ความสนใจเต็มร้าน
ระบายตามใจชอบ
มีทุกรุ่น
ปศุสัตว์ใจดี มีแจกนม(โค)ฟรีครับ!!!วันนี้
เข้าแถวรับนม
ผมทานได้ทุกรส ทุกกลิ่นครับ
หมอเปิดถัง(นม)แจกหมดไม่เหลือ
บริเวณด้านหน้าเวที