รูปหัวเว็บ
อำเภอเสิงสางจัดพิธีมอบโคเนื้อ ให้กับเกษตรกรผู้ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อล้านครอบครัว จำนวน 94 ราย 13 กลุ่ม
ในพื้นที่ตำบลสุขไพบูลย์ ตำบลสระตะเคียน ตำบลกุดโบสถ์ ณ สนามที่ว่าการอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
โดยมีนายสุวุฒิ ชเลจร ผู้อำนวยการสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 3 กรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549
พี่น้องเสิงสางได้รับโคไปเลี้ยงแล้วรอบนี้ 94 คน
ท่านประธานในพิธี
ท่านปศุสัตว์จังหวัดฯกล่าวรายงาน
ท่านประธานฯกล่าวเปิดงาน
ทำพิธีมอบ
ให้กับตัวแทนกลุ่ม
กลุ่มนี้ได้รับโคแล้วครับ
วันนี้ได้ครบทุกกลุ่ม94 ราย
ขอถ่ายไว้เป็นหลักฐาน
ท่านประธานฯตรวจเยี่ยมดูโคที่มอบให้เกษตรกร
มีแต่โคหุ่นดีๆ
วันนี้แจกให้ฟรีทั้งเวชภัณฑ์และเมล็ดพันธุ์หญ้า
เข้าแถวตอนเรียงหนึ่งรับเวชภัณฑ์
ขอถ่ายไว้อีกรูปครับผม