รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับเทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมปฏิบัิติงานพ่นย่าฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันไข้หวัดนก บริเวณสวนสาธารณะคูเมือง(สวนรักษ์) สนามหน้าศาลากลางจังหวัดฯ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548
ทีมงานพ่นยาฆ่าเชื้อมากันครบ
อุปกรณ์หลักอยู่ท้ายรถ
พ่นทุกตารางนิ้วของสวนรักษ์
บาทวิถีรอบสวนก็พ่น
บนบริเวณต้นไม้ที่อาศัยของนก
บริเวณรอบลานย่าโม
พ่นไม่ออกบอกหมอจุ้น
น้องฝึกงานก็ร่วมปฏิบัติงานคืนนี้ด้วย
หมอธำรง(เสื้อน้ำตาลลาย)เจ้าของพื้นที่ตัวจริง
พ่นยาฆ่าเชื้อต้นไม้ทุกต้น
อุบัติเหตุเล็กน้อยแต่ก็ยังทำงานต่อไป
ภาพนี้น้องฝึกงานขอไว้เป็นหลักฐานส่งครู
เห็นชุดนี้ที่ใหนอุ่นใจปลอดภัยแน่นอน
บริเวณสวนฯหน้าธนาคารเอเซีย
สนามหน้าศาลากลาง
ทีมงานเทศบาลก็สู้จนหยดสุดท้ายคืนนี้