รูปหัวเว็บ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติงานโครงการโคราชคลายทุกข์ ณ บ้านโคกมะกอก ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2549

โคราชคลายทุกข์ ร่วมกันแก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้อง

โดยการนำของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฯ
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดฯมาทุกงานทุกที่เช่นกัน
ให้คำแนะนำด้านสุขภาพสัตว์และแจกเวชภัณฑ์
พี่น้องให้ความสนใจทุกงาน
ให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์
มีปัญหาด้านปศุสัตว์สอบถามได้เต็มที่
งานนี้หมอมีกำลังใจกันทุกคน